Informace k profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ

Pokud chce někdo pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musí dle živnostenského zákona prokázat, že splňuje odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, které zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti ostrahy majetku a osob

Spousta uchazečů o práci u bezpečnostní agentury má za sebou službu v ozbrojených složkách a dotazuje se mě, zda odborné kvalifikace získáné během působení např. u PČR mohou využít ke splnění odborné způsobilosti pro výkon činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“ uvedené v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném […]