Kolik musí brát strážný v roce 2017?

Jak již mnozí loni zaznamenali, tak s účinností od 1. ledna 2017 došlo k výraznému navýšení minimální mzdy. Jelikož převážná většina pracovníků na pozici strážný je ohodnocena právě minimální mzdou nebo částkou nepatrně vyšší, rozhodl jsem se věnovat této problematice krátký článek.

Mzdové a platové předpisy, resp. veškeré vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, se řídí zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (ve znění nařízení vlády 336/2016 Sb.). Zákon říká, že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody. V našem oboru se budeme bavit převážně o mzdě, neboť o plat se jedná pouze v případě, že zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, příspěvková organizace a další subjekty vyjmenované v § 109 zákoníku práce.

 

Minimální vs. zaručená mzda

Tyto dva pojmy spousta lidí zaměňuje nebo má povědomí pouze o tom prvním, tj. minimální mzdě. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Její současná výše je stanovena na 11 000 Kč za měsíc nebo 66 Kč za hodinu při týdenní pracovní době 40 hodin. Tuto minimální částku musí zaměstnavatel vždy vyplatit.

Zaručená mzda se odvíjí od složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou rozděleny do osmi skupin prací od jednoduchých pracovních úkonů stejného druhu až po tvůrčí systémové práce s velmi vysokou psychickou námahou. Tyto skupiny prací i s jednotlivými příklady z různých oborů popisuje příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Strážný, který zajišťuje ochranu objektu, obsluhuje bezpečnostní systémy a provádí standardní úkony pro ostrahu majetku a osob, je zařazen do II. skupiny prací. Jeho minimální hodinová mzda tak činí 72,90 Kč. Tato částka platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Při kratší pracovní době se musí úroveň minimální mzdy navýšit. Pokud strážný pracuje v nepřetržitém provozu, tj. jeho týdenní pracovní doba je stanovena na 37,5 hodiny, jeho zaručená hodinová mzda se zvyšuje na 77,80 Kč.

Vztah mezi zaručenou mzdou, skupinou prací a délkou pracovní doby je uveden v následující tabulce:

nejnižší úroveň zaručené mzdy

týdenní pracovní doba

40 h

37,5 h

I. skupina prací

 66,00 Kč

 70,40 Kč

II. skupina prací  72,90 Kč

 77,80 Kč

Uvádím zde I. skupinu prací, která by šla vztáhnout na pozici recepční nebo strážného, který provádí pouze kontrolu příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel a výdej klíčů. V praxi je však na většině recepcí či vrátnic i kamerový systém, parkovací systém a další bezpečnostní technologie, jejichž obsluhou se dostává zaměstnanec do druhé skupiny prací. Do druhé skupiny prací rovněž patří také ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

Za zmínku také stojí novinka ohledně zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním, tedy pracovníků s některým stupněm invalidity. Loni pro ně platily snížené sazby zaručené mzdy, které se od ledna tohoto roku zrušily. Opatření má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální a zaručenou mzdou.

 

Literatura:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy.
 • Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3 komentáře: „Kolik musí brát strážný v roce 2017?

 1. Já moc děkuji za Info, lidé od bezpečností mají nejhůře placená místa a přitom musíme mít Certifikát a způsobilosti a školení první pomoci atd.
  Jsme to právě mi co chytáme nebezpečné jedince a předáváme je polici ČR.

 2. Dobrý den pane Žáku,
  zajímalo by mě, kdo kontroluje zda firma zaměstnává lidi s certifikací?
  Děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *