O mně

S oborem bezpečnosti jsem se začal seznamovat od roku 2003, kdy jsem nastoupil k pražské bezpečnostní agentuře jako řidič výjezdovky PCO. Působil jsem zde také jako strážný v administrativních objektech. Po dvou letech jsem nastoupil k CIT jako pracovník převozu hotovosti a cenin. Společnost byla však brzy prodána nadnárodní korporaci a nové pracovní podmínky mi nevyhovovaly. Nastoupil jsem tedy k jiné společnosti jako oblastní detektiv. Zde jsem sbíral zkušenosti z ostrahy retailových řetězců a obchodních domů. Časem jsem se stal velitelem objektu velkého marketu a následně pak vedoucím regionálního oddělení Prahy a Středočeského kraje.

Po jisté době jsem uspěl ve výběrovém řízení společnosti, která se zabývá poskytováním služeb facility managementu a přijal jsem výzvu vytvořit v této společnosti segment ostrahy majetku a osob, kterým se tato společnost do té doby nezabývala. To se stalo impulzem k mému dalšímu vzdělávání v tomto oboru – za velké podpory mé nadřízené jsem absolvoval řadu seminářů, rekvalifikačních kurzů a vystudoval vyšší odbornou školu i bakalářský obor na vysoké škole. V této společnosti jsem působil necelých osm let, a to až do nástupu nového ředitele divize security, který po určité době svého působení moje pracovní místo záměrně zrušil (tento ředitel se dříve, než do vrcholné funkce ve společnosti nastoupil, ucházel v téže společnosti o post velitele objektu, na který jsem ho z důvodu jeho neznalosti problematiky, chybějící praxe v řízení zaměstnanců a osobnostních rysů nepřijal).

Po odchodu ze společnosti jsem nastoupil na obdobnou pozici ke společnosti konkurenční a v létě 2016 jsem přijal nabídku na post provozního ředitele další společnosti zabývající se ostrahou majetku a osob v obchodních řetězcích.

V červenci 2017 jsem z této pozice odešel a využil jsem nabídky spolupráce významné společnosti v oblasti mediální, publikační a PR.

V současnosti působím ve společnosti ECES Institut, kde se zabývám vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, konkrétně jako lektor odborných kurzů, školitel v prevenci rizik v oblasti BOZP a PO a zkušební komisař profesních kvalifikací.
Zabývám se také poradenstvím v oblasti bezpečnosti a bezpečnostním projektováním.

Od roku 2010 jsem také členem Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky, kde vykonávám funkci člena kontrolní komise a člena redakční rady časopisu Bezpečnost s profesionály, který Komora vydává. V letech 2014-2017 jsem působil pod Hospodářskou komorou ČR jako zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti profesních kvalifikací strážný a detektiv koncipient.

Vzhledem k tomu, že se věnuji také publikační činnosti a fotografování (www.zak.photo), stal jsem se v roce 2015 členem Syndikátu novinářů České republiky a od roku 2017 členem International Federation of Journalists (IFJ). Publikuji články zejména z oboru bezpečnosti a píši reportáže z akcí, které s bezpečností úzce souvisí.

Na tomto místě bych také rád zmínil člověka, který výrazně ovlivnil moji profesní kariéru a díky kterému jsem našel vůli vzdělávat se a neustále něco hodnotného tvořit. Je jím Jaromír Kyncl, se kterým jsem se poprvé setkal v roce 2006, kdy jsme oba pracovali jako převozci peněz a cenin. Od roku 2008 jsme začali spolupracovat v publikační činnosti, se kterou měl Jaromír bohaté zkušenosti a mnohému mne v této oblasti naučil. Stojí za vznikem časopisu Bezpečnost s profesionály a mnoha dalších periodik a publikací. Vytvořili jsme portál Bezpečnostní zpravodaj, kde jsme přinášeli zajimavé informace nejen z oboru komerční bezpečnosti (tento projekt jsem z nedostatku času koncem roku 2016 ukončil). Společně jsme pracovali v oboru, absolvovali řadu kurzů, rekvalifikací a podíleli se na mnoha zajímavých projektech – prakticky od prvního setkání až do podzimu roku 2015, kdy bohužel zemřel. Jaromír byl velice chápavý, pracovitý a skromný člověk, na kterého nikdy nezapomenu!