Konference KPKB ČR 2017

Dne 22. listopadu 2017 se konala na půdě Policejní akademie České republiky v Praze odborná konference na téma „Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty.“ Organizátory konference byla Komora podniků komerční bezpečnosti ČR společně s Fakultou bezpečnostně právní Policejní akademie ČR.

Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti Strážný

Kolektiv autorů KPKB ČR vydal aktualizovanou příručku k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti Strážný. Příručka je výborným pomocníkem pro žadatele o vykonání zkoušky profesní kvalifikace Strážný. Obsahuje všechny písemné otázky s odpověďmi a podrobně popisuje typové situace pro ústní zkoušku. Cena příručky je 99 Kč a je k dostání u tajemnice […]

Informace k profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ

Pokud chce někdo pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musí dle živnostenského zákona prokázat, že splňuje odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, které zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Publikace Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií

Kolektiv renomovaných autorů a odborníků na problematiku komerční bezpečnosti připravil obsáhlou studii, která popisuje nejenom objektové specifikace, moderní bezpečnostní technologie a možnosti jejich integrace, ale podává potřebné informace o normativních standardech zabezpečování objektů z pohledu Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Samostatné kapitoly věnovali […]

Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti ostrahy majetku a osob

Spousta uchazečů o práci u bezpečnostní agentury má za sebou službu v ozbrojených složkách a dotazuje se mě, zda odborné kvalifikace získáné během působení např. u PČR mohou využít ke splnění odborné způsobilosti pro výkon činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“ uvedené v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném […]

Trh soukromých bezpečnostních služeb z pohledu cen a mezd

Již několik let se pohybuji v průmyslu komerční bezpečnosti jako provozní manažer společností zabývajících se ostrahou majetku a osob. A asi jako ve všech odvětvích týkajících se služeb nelze si ani v tom našem nevšimnout, že cena za služby neustále klesá a že v poslední době se stává prvořadým kritériem při výběru společnosti pro zajišťování fyzické ostrahy pro […]